Ves al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: març, 2013

Crisivalors recomana... SANT JORDI AMB AMBÄUKATUNÀBIA

S'acosta Sant Jordi i des de les escoles preparem amb gran il·lusió històries, obres de teatre, jocs florals, manualitats, dibuixos i poemes.  Aquest any, Ambäukatunàbia ens porta una sorpresa molt especial per a tots els pares, mares, nens/es, mestres, caps i monitors/es... 

Clicant al següent enllaç podreu descarregar-vos el document adjunt i gaudir-lo!
RECURS PEDAGÒGIC especial SANT JORDI D'AMBÄUKATUNÀBIA ANIMACIÓMyspace d'AmbäukatunàbiaFacebook d'AmbäukatunàbiaPàgina web d'Ambäukatunàbia
Publicació relacionada: La llegenda de Sant Jordi explicada per Ambäukatunàbia

El mercat de Calaf

“Vet aquí una vegada, un bon dia el campaner de Calaf es va adonar que aquell dia passarien coses d’allò més estranyes. Tot just començar el dia, va estirar les cordes de les campanes i aquestes no van sonar, el campaner no en va sentir el seu soroll habitual.
Pensant-se que potser la corda estaria trencada o la campana feta malbé, s’hi va enfilar, però tan la corda com la campana estaven en perfecte estat. Espantat, va pensar que tants anys fent sonar les campanes s’havia tornat sord, però quan va baixar per les escales de fusta sí que va poder sentir el cruixit que anaven fent sota les seves passes.
Fins unes hores més tard, ningú no va saber què passava. I és que resulta que era un dia d’hivern tan endimoniadament fred que els sons que emetien les coses i les persones quedaven congelats i no podien arribar a les orelles ni de persones ni d’animals.

Doncs bé, aquell dia tan fred, era dissabte, dia de mercat setmanal a Calaf, i quan els venedors van muntar les seves parades disposats a …

Conflicte cognitiu

Un conflicte cognitiu (segons la psicologia i l’epistemologia) és aquell que es produeix quan els coneixements previs d’un individu entren en conflicte amb nous coneixements. A partir de com es gestioni aquest conflicte entre els coneixements previs i els nous coneixements, es possibilitarà o no que es produeixi un aprenentatge significatiu. Davant del conflicte cognitiu, l’individu pot actuar de diferents maneres, pot:
Rebutjar els nous coneixements: basant-se en els coneixements previs, desqualifica els nous coneixements, declarant-los com a no vàlids. Aquesta opció reforça les representacions i els esquemes mentals previs. Ignorar els nous coneixements, a causa de la seva incapacitat per comprendre’ls. Incorporar els nous coneixements de forma aïllada, és a dir, no establint una relació amb els coneixements previs. D’aquesta manera no es produeix l’anomenat aprenentatge significatiu. Modificar els seus coneixements i les seves representacions mentals prèvies, de manera que hi…

Educació activa

La pedagogia o educació activa és un mètode d’ensenyament- aprenentatge diferent a la resta de models. És una barreja de diversos models pedagògics que intenta agafar el millor de cadascun i obtenir una nova manera de veure l’educació. Pretén posar d'una vegada per totes al professorat al servei de l'alumnat. Apareix aquesta educació activa a finals del segle XIX.
4 principis L'esforç es deixa de banda per l'interès. Primer hem de descobrir quin és l'interès de l’alumne, i després ja el motivarem perquè s'esforci. Dóna més importància a la cooperació. Així ho considera l'educació activa. L'escola no és només un procés de preparació per a la vida sinó que ella ( escola) mateixa ja és vida. L'aprenentatge està centrat en l'experiència, l'observació i la utilitat. Aquests trets donen sentit a l'educació activa. Corrents de pensament que sostenen l'educació bàsica: Pensament Autor Segle Paraula sintetització Empirisme Hume XVII Els se…

Crisivalors recomana... L'home és bo per naturalesa

Després de mirar aquest video, 
no creus que n'hauriem 
d'aprendre més dels nens?Desenvolupament

El desenvolupament és un procés a partir del qual el subjecte va adquirint noves funcions, en interacció amb el context, que van adquirint major amplitud i complexitat. Durant aquest procés, es produeixen un conjunt de canvis que depenen tant de l’herència (càrrega genètica), com de l’experiència (interacció amb l’entorn). Aquests canvis poden ser a nivell microgenètics (petits canvis evolutius), o be ontogenètics (de llarga durada, al llarg de tot el desenvolupament). 
Alhora que es produeix el desenvolupament, l’individu creix (augmenta quantitativament la seva dimensió biològica) i madura (augmenta qualitativament, perfecciona les característiques físiques que el fan hàbil per les diferents funcions). Aquest pot ser de tipus: Cognitiu: maduració dels processos bàsics (sensació, percepció, atenció i memòria) i superiors de pensament (la solució de problemes, la creativitat, l’anàlisi, la conceptualització, el pensament crític, la manipulació de la informació, l’ordenació, l’aprenen…

El Cazo de Lorenzo

Avui us porto un vídeo que m'ha cridat molt l'atenció i m'ha fet pensar en tots aquells nens que passen desapercebuts a les aules, tots aquells nens qualificats de moguts, inquiets, despistats, lents, que no han tingut una mestra que els hagi sabut guiar i donar recursos i estratègies per continuar caminant. 
Tots mereixem una oportunitat i, nosaltres, com a mestres, hem de tenir en compte que hi ha alumnes que necessiten una empemta per tirar endavant. No tots els alumnes tenen el mateix ritme d'aprenentge ni tampoc responen de la mateixa manera a les diferents estratègies i maneres d'ensenyar o presentar les activitats. Per això hem d'intentar sempre donar diferents opcions i plantejar activitats que donin l'oportunitat als nostres nens de treballar a diferents ritmes per arribar a assolir el mateix nivell d'aprenentatge.
"El cazo de Lorenzo"


Per saber-ne més:
Què significa diversitat a les aules?Blog: "Organitzem el centre escolar." …

Interacció social

Interacció social  La interacció social és la relació que s’estableix entre dos individus o més, que intercanvien informació o comportaments. En el camp de l’educació els individus adquireixen un rol, ja sigui de docent, o bé d’alumne, i a com a tals, tenen un tipus de comportament determinat. Rol docent El rol del mestre canvia substancialment. És considerat com un mediador entre el coneixement i l’aprenentatge dels alumnes, comparteix les seves experiències i sabers en una activitat conjunta de construcció de coneixements. Promou aprenentatges significatius, que tinguin sentit i que serveixin a la vida diària. És capaç de donar l’ajuda necessària adaptada a la diversitat de característiques, necessitats i interessos dels seus alumnes. Té com a objectiu aconseguir alumnes autodidactes i autònoms. Ensenya a aprendre, vol que els seus alumnes aprenguin a aprendre. És mediador de coneixements i facilita “bastides” sobre les que l’alumne pugui construir aprenentatges significatius.
Un co…