Ves al contingut principal

La importància de l'Educació Artística en la formació d'una persona
Actualment l'Educació Artística està infravalorada. Hi ha la creença popular que diu que l'àrea de visual i plàstica no té tanta importància com l'àrea de les matemàtiques o les llengües. I això no es veu reflectit només en la societat, sinó també en el currículum d'Educació Primària, ja que l'Educació Artística no forma part de les matèries classificades com instrumentals o troncals. Aquestes matèries són català, castellà i matemàtiques. Es consideren assignatures troncals perquè inclouen els continguts bàsics que l'alumne ha de cursar obligatòriament i, a més a més, en l'educació primària, són la base per l'aprenentatge de totes les altres assignatures, ja que sense saber llegir i escriure no pots fer res més. 
Des d'aquesta perspectiva, és fàcil acceptar o entendre perquè són aquestes les assignatures troncals i no pas unes altres, però si investiguem una mica sobre quins continguts i quines competències es treballen a l'àrea de visual i plàstica i sobre quines intel·ligències desenvolupa aquesta matèria i hi reflexionem una mica, veurem de seguida que l'Educació Artística no és una assignatura tan prescindible com sembla. 

Vull començar per nomenar les tres intel·ligències que desenvolupen els nens i nenes quan treballen l'àrea del llenguatge plàstic: per una banda treballen la intel·ligència espacial, que és la capacitat per a formar-se un model mental d'un món espacial i per operar fent servir aquest model. Aquesta intel·ligència és la que ens ajuda, per exemple, a crear-nos un mapa mental dels carrers de la nostra ciutat i poder mentalitzar una ruta per anar d'un lloc a un altre. Per una altra banda, es treballa la intel·ligència interpersonal. Aquesta és la capacitat per entendre a les altres persones, per entendre què pensen, com se senten i quines emocions tenen. I per últim, però no menys important, la intel·ligència intrapersonal. Aquesta intel·ligència va lligada a la intel·ligència interpersonal. És la capacitat de conèixer-se a sí mateix i de ser capaç d'utilitzar aquests coneixements per a altres situacions de la vida quotidiana. Penso que aquesta capacitat ha d'anar de la mà de la intel·ligència interpersonal i viceversa, perquè són dues habilitats que no poden existir l'una sense l'altra. No pots conèixer i entendre els demés si primer no et coneixes a tu mateix. No podràs interpretar les emocions i els sentiments de les altres persones si en un primer moment tu no has interpretat i exterioritzat els teus sentiments i no has pogut entendre perquè tenies certes emocions, si no has pogut controlar les emocions. 


A més a més, paral·lelament al desenvolupament d'aquestes intel·ligències, el treball del llenguatge plàstic, concretament, la creació o producció lliure permet desenvolupar altres aspectes i continguts com són:

- La construcció de la seva pròpia identitat. En tant que els infants van experimentant amb èxit totes les propostes de l'àrea es produeix un sentiment de realització i una millora de l'autoestima que porta a una acceptació i construcció del "jo" a mesura que es van adonant de les seves possibilitats. Aquest aspecte és molt important, ja que durant l'etapa escolar l'alumne comença a formar-se com a persona conscient dels seus actes i és aquí on comença la construcció de la seva pròpia identitat que es reforçarà durant l'etapa de l'adolescència. 

- La Comprensió sensoriomotriu. És la comprensió del món a través dels sentits. A partir de la percepció els infants extrauen informació del medi que els envolta adquirint així coneixements a partir de la comprensió sensoriomotriu. 

- Potencia la visió analítica del món. Aquesta per mi és una de les més importants, ja que avui en dia, trobo que és molt necessària l'habilitat d'analitzar críticament qualsevol informació que ens arribi pels mitjans de comunicació. Cal contrastar opinions i indagar en el tema per descobrir que no tot el que es diu és exactament així i que no es diu tot el que realment ha passat. Avui en dia els mitjans de comunicació són molts i de molt fàcil accés. Podem accedir a qualsevol informació que desitgem en qualsevol moment del dia i on vulguem. Això té les seves avantatges i els seus inconvenients. El pitjor dels inconvenients és que no tota la informació és rigorosa i objectiva, a més a més de l'excés d'informació que entra a les nostres vides. És per això que crec que aquesta és una de les competències més importants del currículum ocult de l'Educació Artística. 

- La creació artística els ajuda a regular les seves emocions i reaccions a una situació determinada de manera controlada. La creació permet un alliberament emocional i treballa l'autocontrol. 

- La creació artística aporta una capacitat de concentració més gran gràcies a la motivació per la feina. Això millora els resultats acadèmics i la seva conducta. 

- Els alumnes poden expressar idees, emocions i reaccions davant de determinades situacions i experiències a través dels elements plàstics. "Les pintures poden ser l'expressió del subconscient" Carl Jung. 

- L'àrea visual i plàstica treballa diferents tipus de pensament: el pensament conseqüència, que vol dir que han de ser conseqüents amb les seves decisions (quina tècnica trien, quin material, etc.) i el pensament associatiu, que vol dir que han de buscar solucions als problemes amb els que es troben durant la creació sense l'ajuda directa del mestre, que ha de ser només un guia. 

- Potencia les habilitats intuïtives i imaginatives, així com la creativitat. 

- S'estimulen les capacitats motores. 

- Es treballen els hàbits d'higiene, de cura del material i d'autonomia personal, així com també la capacitat de decisió. 

- Permet desenvolupar tota una sèrie d'habilitats socials que ajuden a la formació d'un individu amb més possibilitats de ser competent per viure en comunitat com, per exemple: ajudar als altres, demanar ajuda quan ho necessiten, respectar els companys, etc.Donat que l'Educació Artística aporta a la formació de l'alumne una sèrie d'habilitats, competències i capacitats que milloraran la comprensió del seu "jo", dels altres i del seu entorn, els ajudarà a ser millors persones, democràtiques, participatives, respectuoses i amb una consideració del valor de la diversitat molt positiva crec que l'Educació Artística ha de ser tractada amb la mateixa consideració que les altres àrees del coneixement que es treballen a l'Educació Primària. 

Reflexió basada en les classes d'Educació Visual i Plàstica del Grau en Educació Primària i en la informació obtinguda al web: http://www.xtec.cat/~mmoron/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/introduccio1.htm

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

10 poemes de Nadal

S'acosten les vacances de Nadal i des de les escoles ja es comencen a treballar contes, llegendes i poesies al voltant d'aquestes dates tant especials a tot el món.
En aquest post m'agradaria fer un recull de 10 links on podeu trobar poesies i cançons de Nadal i idees per treballar-les.

Moltes gràcies! Espero que us agradiBon Nadal * Un BON raig de sol, un núvol que neix amb l'alba, el cel ja blau i a la terra tot en calma. Dia deNADAL,tothom a casa. Àpat especial, regals a l'arbre. Aromes de bosc pel pessebre dansen entre rius de plata i flocs de farina blanca. Podem somniar amb aquesta estampa i que sempre al nostre voltant
regnin la pau i l'esperança.
***
(Isabel Barriel)


Els tres porquets i el llop

Els tres porquets - una mà de contes
ELS TRES PORQUETSConte popular francès Hi havia una vegada tres germans porquets que vivien en una granja. Com que eren molt inquiets, es passaven les hores somiant truites i preguntant-se quan serien capaços d'abandonar la granja i, de passada, perdre de vista el gall emprenyadors que els despertava cada matí.  Un bon dia van armar-se de valor i van decidir anar a l'aventura. Així doncs, nerviosos com un flam, per fi van saltar la tanca de la granja i van disposar-se a veure món.  Després de caminar i caminar i de visitar les ciutats més importants del món, els tres porquets van arribar a les afores del poble més maco que havien vist mai. Oooooohhhhhhhhh!! Que bonic!, van exclamar. I, sense pensar-s'ho dues vegades, van decidir quedar-se a viure allà. 


- Ara només necessitem una casa - va dir el més gran dels tres-. Tinc una idea, podem comprar maons i fer-nos una casa per viure-hi plegats. 
Però als seus germans no els va agradar gaire la i…

ZDP - Zona de Desenvolupament Proper (Vigotsky)

Segons Vigotsky, el procés de desenvolupament segueix el d’aprenentatge, i aquest aprenentatge crea l’àrea de desenvolupament potencial, per això s’ha de tenir present. Vigotsky afirma que “l’aprenentatge escolar no parteix mai de zero. Tot aprenentatge en l’escola té la seva prehistòria”. Cal diferenciar entre el nivell efectiu actual i el nivell de desenvolupament potencial, que és allò que l’infant pot aconseguir. El desenvolupament actual és el nivell que l’infant ja ha aconseguit com a fruit del seu desenvolupament i d’experiències prèvies. El nivell de desenvolupament potencial es refereix als processos de desenvolupament que estan succeint i progressant o que són a punt d’ocórrer o de progressar.
Així, podem dir que la ZDP (Zona de Desenvolupament Proper) és la diferència entre el nivell de desenvolupament real actual i el nivell de desenvolupament potencial, determinat mitjançant la resolució de problemes amb la guia i la col·laboració d'adults o companys més capaços. El term…